Dodací podmínky

1. Místo plnění a dodání

Místem plnění je sídlo prodávajícího, kde prodávající předá zboží přepravci anebo kupujícímu.

1.2 Místem dodání zboží je adresa uvedená v objednávce.

2. Způsob dopravy

Prodávající zajistí doručení zboží kupujícímu podle své volby některým z níže uvedených způsobů :

a) přepravní služba PPL ,nebo Geis -  Přepravné a balné za každý jednotlivý balík činí 100 Kč bez DPH.

    Přepravné není účtováno u objednávek,  jejichž hodnota bez DPH překročí částku 1.000,- Kč.

b) předáním kupujícímu v sídle prodávajícího, zvolí-li kupující tento způsob předání zboží.

3. Dodací lhůta

3.1 Dodací lhůta je závislá jednak na objednaném druhu a množství zboží a jednak na zvoleném druhu přepravy zboží. Dodací lhůta počíná běžet od dne uzavření kupní smlouvy (článek 3 dokumentu Uzavření kupní smlouvy ). Je-li objednané zboží skladem, je prodávající povinen jej předat k přepravě do dvou pracovních dnů.

3.2 Není-li objednané zboží skladem anebo není možné jej předat k přepravě do dvou pracovních dnů, je prodávající povinen o tom informovat kupujícího a sdělit mu jiný termín odeslání zboží, příp. mu nabídnout jiné zboží, srovnatelné se zbožím objednaným. Neodstoupí-li z tohoto důvodu kupující od smlouvy do tří dnů ode dne doručení oznámení, platí, že s novým termínem dodání souhlasí.

 

Platební podmínky

1. Způsob zaplacení kupní ceny

1.1 Kupní cenu lze zaplatit některým z následujících způsobů:

a) bezhotovostním převodem na účet prodávajícího – pouze po domluvě s prodávajícím

b) v hotovosti dobírkou zaplacenou přepravci zboží  - PPL ,nebo Geis

 

2. Splatnost kupní ceny

2.1 Kupní cena je splatná:

a) do 14 dnů po dodání zboží způsobem uvedeným v článku 1.1 písm. a),

b) zálohově předem do pěti dnů po doručení zálohové faktury kupujícímu, a to způsobem uvedeným v článku 1.1 písm. a), variabilní symbol - přidělené číslo objednávky,

c) při předání zboží kupujícímu přepravcem způsobem uvedeným v článku 1.1 písm. b) anebo

d) při předání zboží kupujícímu prodávajícím způsobem uvedeným v článku 1.1 písm. c).

2.2 Ocitne-li se kupující v prodlení s placením kupní ceny, je povinen zaplatit prodávajícímu úroky z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo prodávajícího odstoupit z tohoto důvodu od smlouvy, právo na náhradu škody a právo přerušit nebo odmítnout dodávku zboží objednaného kupujícím.

Tento dokument platí od 1.9.2014.Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0.00 Kč
DPH 0.00 Kč
Celkem 0.00 Kč

Ceny jsou s DPH

K pokladně

Akční nabídka

Aktuálně nejsou žádné slevy