Dodací podmínky

Místo plnění a dodání

Místem plnění je sídlo prodávajícího, kde prodávající předá zboží přepravci anebo kupujícímu. Místem dodání zboží je adresa uvedená v objednávce.


Způsob dopravy

Prodávající zajistí doručení zboží kupujícímu podle své volby některým z níže uvedených způsobů:

a) přepravní služba GLS –  přepravné a balné za každou jednotlivou objednávku činí 100 Kč bez DPH. Přepravné není účtováno u objednávek, jejichž hodnota bez DPH překročí částku Kč 1.000,-.

b) předáním kupujícímu v sídle prodávajícího, zvolí-li kupující tento způsob předání zboží.


Dodací lhůta

Dodací lhůta je závislá jednak na objednaném druhu a množství zboží a jednak na zvoleném druhu přepravy zboží. Dodací lhůta počíná běžet od dne uzavření kupní smlouvy. Je-li objednané zboží skladem, je prodávající povinen jej předat k přepravě do dvou pracovních dnů.

Není-li objednané zboží skladem anebo není možné jej předat k přepravě do dvou pracovních dnů, je prodávající povinen o tom informovat kupujícího a sdělit mu jiný termín odeslání zboží, příp. mu nabídnout jiné zboží, srovnatelné se zbožím objednaným. Neodstoupí-li z tohoto důvodu kupující od smlouvy do tří dnů ode dne doručení oznámení, platí, že s novým termínem dodání souhlasí.


Platební podmínky

Způsob zaplacení kupní ceny

Kupní cenu lze zaplatit některým z následujících způsobů:

a) bezhotovostním převodem na účet prodávajícího – pouze po domluvě s prodávajícím (stálí zákazníci),

b) v hotovosti dobírkou zaplacenou přepravci zboží  – GLS


Splatnost kupní ceny

Kupní cena je splatná:

a)  bezhotovostně převodem na účet prodávajícího – do 14-ti dnů

b) v hotovosti či bezhotovostně dobírkou zaplacenou přepravci 

Ocitne-li se kupující v prodlení s placením kupní ceny, je povinen zaplatit prodávajícímu úroky z prodlení v zákonné výši, z dlužné částky za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo prodávajícího odstoupit z tohoto důvodu od smlouvy, právo na náhradu škody a právo přerušit nebo odmítnout dodávku zboží objednaného kupujícím.

Tento dokument platí od 20.10.2020.